Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία, επισκεψιμότητα κλπ, για το δικτυακό τόπο του

ΕΚΦΕ Πειραιά-Καλλίπολης

στατιστικά