Ερώτηση

Στην αριστερή φωτογραφία, φαίνεται μια βαρκούλα που επιπλέει σε κλειστή δεξαμενή. Μέσα στη βαρκούλα έχει φορτωθεί ένα ξύλινο block (παραλληλεπίπεδο κομμάτι ξύλο). Στην δεξιά φωτογραφία φαίνεται η στάθμη του νερού στη δεξαμενή, μαρκαρισμένη με κόκκινη μονωτική ταινία.

q348.jpgq348a.jpg

Όταν το κομμάτι ξύλου απομακρυνθεί από τη βαρκούλα και ριχτεί μέσα στο νερό, τι θα συμβεί στο επίπεδο της στάθμης του νερού στην κλειστή δεξαμενή;

(α) Η στάθμη του νερού στην κλειστή δεξαμενή θα είναι υψηλότερη.

(β) Η στάθμη του νερού στην κλειστή δεξαμενή θα είναι χαμηλότερη.

(γ) Η στάθμη του νερού στην κλειστή δεξαμενή θα μείνει στο ίδιο επίπεδο.

Πατήστε εδώ για την απάντηση

Η. Γαβρίλης

 

Πηγή:

 

http://lecdem.physics.umd.edu/images/ArchivedWebsite/outreach/QOTW/arch18/a348.htm