Ερώτηση

Ένα ρεύμα νερού εξερχόμενο από τη βρύση σχηματίζει μια ράβδο που λεπταίνει προς τα κάτω λόγω του ότι το νερό επιταχύνεται. Το ρεύμα του νερού εκτρέπεται όταν σε αυτό πλησιάσει μια θετικά φορτισμένη γυάλινη ράβδος όπως δείχνει η φωτογραφία. Η εκτροπή - προσέγγιση του υδάτινου ρεύματος προς τη θετικά φορτισμένη γυάλινη ράβδο φαίνεται σε video κάνοντας Click στην φωτογραφία.

Υποθέστε ότι εκτελούμε το ίδιο πείραμα αλλά χρησιμοποιούμε μια αρνητικά φορτισμένη ελαστική ράβδο αντί της αρνητικά φορτισμένης γυάλινης. Τι προβλέπουμε ότι θα συμβεί τότε;

Όταν η αρνητικά φορτισμένη ελαστική ράβδος προσεγγίζει το ρεύμα του νερού:

     (α) Το ρεύμα του νερού θα εκτραπεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

     (β) Το ρεύμα του νερού θα εκτραπεί προς την ίδια κατεύθυνση.

     (γ) Το ρεύμα του νερού δεν θα εκτραπεί.

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

 

Η. Γαβρίλης

 

Πηγή:

 

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch17/q337.htm