Ερώτηση

Κρατάμε ένα μακρύ ξύλινο χάρακα σε οριζόντια θέση, έχοντας το ένα δάχτυλο κάτω απ’ το ένα άκρο του χάρακα, και το άλλο δάχτυλο περίπου στο ένα τέταρτο της απόστασης από το άλλο άκρο. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία που δείχνει την κοπέλα να κρατά με αυτό τον τρόπο, το χάρακα σε οριζόντια θέση.

Ας υποθέσουμε ότι η κοπέλα αρχίζει κινεί τα δάχτυλά της, σέρνοντάς τα πάνω στο χάρακα, μέχρι αυτά να προσεγγίσουν και να αγγίξουν το ένα το άλλο.

Τι θα συμβεί τότε στο χάρακα;

(α) Ο χάρακας θα γείρει και θα πέσει προς το δεξιό μέρος (όπως κοιτάμε την εικόνα).

(β) Ο χάρακας θα γείρει και θα πέσει προς το αριστερό μέρος (όπως κοιτάμε την εικόνα).

(γ) Ο χάρακας δεν θα πέσει και θα παραμείνει σε ισορροπία στα δάχτυλα της κοπέλας.

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch2/q023.htm