Ερώτηση

Ένα πηνίο 500 σπειρών τροφοδοτείται με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC) από το τροφοδοτικό που φαίνεται στο δεξιό μέρος της αριστερής φωτογραφίας. Το ψηφιακό πολύμετρο που είναι συνδεμένο στο κύκλωμα ως αμπερόμετρο, εμφανίζει ένδειξη 1 Α (1,00 Amperes) όπως φαίνεται στην αριστερή φωτογραφία. Ένα χέρι κρατά το σιδερένιο πυρήνα που διακρίνεται στην άκρη της φωτογραφίας. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από βαριά σιδερένια σύρματα για να ελαχιστοποιεί τα δινορεύματα.

Ο κύριος που με το χέρι του κρατά το σιδερένιο πυρήνα, ωθεί τον πυρήνα μέσα στο πηνίο, σταματώντας την κίνηση όταν όλος ο πυρήνας διαπεράσει το πηνίο και συμπέσουν τα κέντρα τους, όπως φαίνεται στη δεξιά φωτογραφία.

Κατά τη χρονική διάρκεια που ο σιδερένιος πυρήνας ωθείται μέσα στο πηνίο, η ένδειξη του αμπερομέτρου:

(α) Θα αυξηθεί κατά την είσοδο του πυρήνα και κατόπιν θα παραμείνει αυξημένη.

(β) Θα αυξηθεί κατά την είσοδο του πυρήνα και κατόπιν θα επιστρέψει στην αρχική τιμή.

(γ) Δεν θα αλλάξει – θα παραμείνει η ίδια σε όλο το χρονικό διάστημα.

(δ)  Θα μειωθεί κατά την είσοδο του πυρήνα και κατόπιν θα επιστρέψει στην αρχική τιμή.

(ε) Θα μειωθεί κατά την είσοδο του πυρήνα και κατόπιν θα παραμείνει μειωμένη.

Πατήστε εδώ για την απάντηση:

Η. Γαβρίλης

Πηγή:

http://lecdem.physics.umd.edu/images/ArchivedWebsite/outreach/QOTW/arch15/q281.htm

 

..