Ερώτηση

Έχουμε δυο σχεδόν όμοιους κυλίνδρους από αλουμίνιο, που φαίνονται στη φωτογραφία. Οι κύλινδροι τοποθετούνται στην κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου και αφήνονται ελεύθεροι ταυτόχρονα.

 

Ο ένας κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ενώ ο άλλος ολισθαίνει χωρίς σχεδόν τριβή χάρη σε 4 μικρές μπίλιες που υπάρχουν στα άκρα της βάσης του. Ποιός κύλινδρος κατεβαίνει ταχύτερα; Αυτός που εκτελεί κύλιση ή αυτός που εκτελεί ολίσθηση;

 

 

Αν ξεκινήσουν και οι δύο ταυτόχρονα από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου, τότε ποιος από τους δύο θα φθάσει ταχύτερα στη βάση του επιπέδου;

 

(α) Ο κύλινδρος που κινείται με κύλιση.

(β) Ο κύλινδρος που κινείται με ολίσθηση.

(γ) Θα φτάσουν και οι δύο ταυτόχρονα.

 

Πατήστε εδώ για την απάντηση.