Απάντηση

Η σωστή απάντηση είναι η (β): Ο κύλινδρος που ολισθαίνει θα φτάσει πρώτος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Μπορείτε να το δείτε στο video, κάνοντας Click στην φωτογραφία. 

 

Ο κύλινδρος που ολισθαίνει θα φτάσει πρώτος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, διότι όλη η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε μεταφορική κινητική ενέργεια. Αντίθετα στον κύλινδρο που κυλίεται η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε μεταφορική και περιστροφική κινητική ενέργεια. Επομένως μέρος μόνο της συνολικής ενέργειας κατανέμεται σε μεταφορική κίνηση και άρα ο περιστρεφόμενος κύλινδρος θα φτάσει δεύτερος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

 

 Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το video