Ερώτηση

Το μαγνητικό πεδίο του ραβδοειδούς μαγνήτη που φαίνεται στην φωτογραφία αισθητοποιείται ρίχνοντας ρινίσματα σιδήρου σε ένα πλαστικό φύλλο που υπάρχει πάνω στο μαγνήτη.

 

 

Υποθέστε ότι ο μαγνήτης θραύεται (σπάζει) σε δύο κομμάτια, με το κομμάτι που μένει στο αριστερό τμήμα να είναι περίπου το 1/3 του αρχικού μαγνήτη και το κομμάτι στο δεξιό τμήμα τα 2/3 του μήκους του αρχικού μαγνήτη. Τι θα συμβεί τότε στο μαγνήτη; Θα σπάσει ώστε ο ένας πόλος να μείνει στο αριστερό τμήμα και ο άλλος πόλος στο δεξιό τμήμα; Ή ίσως θα σπάσει ώστε κάθε τμήμα που θα προκύψει να είναι ένας ενιαίος μαγνήτης που θα περιλαμβάνει Βόρειο και Νότιο πόλο; Ή ίσως με τη θραύση θα προκληθεί από-μαγνήτιση και θα πάψει να υπάρχει μαγνητικό πεδίο μετά; Ποιο ακριβώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

(α) Το κάθε τμήμα θα περιέχει ένα μαγνητικό πόλο.

(β) Το κάθε τμήμα θα είναι ένας νέος ραβδοειδής μαγνήτης που θα περιέχει δύο πόλους.

(γ) Ο μαγνήτης θα απομαγνητιστεί και δεν θα υπάρχουν μαγνήτες μετά τη θραύση.

Πατήστε εδώ για την Απάντηση: