Ερώτηση

Ένα αρθρωτό παραλληλόγραμμο στηρίζεται στέρεα σε μεταλλική βάση από τη μεσοπαράλληλη των κατακόρυφων πλευρών. Στα πλάγια του αρθρωτού παραλληλογράμμου προεξέχουν δεξιά και αριστερά, δύο πανομοιότυποι βραχίονες (μικρές οριζόντιες μπάρες – σαν χέρια σε έκταση) σταθερά στηριγμένοι στις κατακόρυφες πλευρές του παραλληλογράμμου. Παρατηρήστε ότι το αρθρωτό παραλληλόγραμμο, παραμένει σε ισορροπία ακίνητο, σε οποιαδήποτε θέση (ή γωνία) κι’ αν αφεθεί μετά την απομάκρυνση των χεριών μας. Τα παραπάνω φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, όπου το παραλληλόγραμμο απεικονίζεται παραμένοντας ακίνητο: α) Με τους βραχίονες να είναι στο ίδιο ύψος (κεντρική photo), (b) ο αριστερός βραχίονας είναι χαμηλότερα (αριστερή photo), (γ) ο δεξιός βραχίονας είναι χαμηλότερα (δεξιά photo).

Ίσες μάζες των 200 g τοποθετούνται στους οριζόντιους βραχίονες σε διαφορετικές αποστάσεις, όπως φαίνεται στην φωτογραφία κάτω. Η διάταξη συγκρατείται με το χέρι ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω.

Όταν το χέρι μας αφήσει τη διάταξη ελεύθερη να κινηθεί, τι απ’ τα παρακάτω θα συμβεί;

·     (α) Η αριστερή πλευρά θα κινηθεί προς τα κάτω.

·     (β) Η δεξιά πλευρά θα κινηθεί προς τα κάτω.

·     (γ) Καμμία πλευρά δεν θα κινηθεί προς τα κάτω: θα παραμείνουν σε ισορροπία σε οριζόντια θέση.

Πατήστε εδώ για την απάντηση:

Η. Γαβρίλης

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch1/q001.htm