Ερώτηση

Η φωτογραφία κάτω αριστερά, δείχνει ένα κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) που οδηγεί σε μια μικρή τάφρο που σχηματίζεται από έναν ισχυρό πεταλοειδή μαγνήτη. Εάν ένας ξύλινος κύλινδρος κυλίσει στο κεκλιμένο επίπεδο τότε τι θα συμβεί περνώντας από τις «πύλες» του πεταλοειδούς μαγνήτη πριν την είσοδο στην τάφρο; Πατήστε Click στην παρακάτω φωτογραφία για να το δείτε.

Η απάντηση είναι ότι τίποτε δεν θα συμβεί. Το ξύλο δεν έλκεται από μαγνήτες, τουλάχιστον στην κλίμακα μεγεθών αυτού του πειράματος.

Υποθέστε τώρα ότι διαθέτουμε τέσσερις σωλήνες που φαίνονται στη δεξιά φωτογραφία άνω: Οι σωλήνες είναι από αλουμίνιο, χαλκό σίδηρο και πλαστικό αντίστοιχα, και κυλίονται στη ράμπα οδεύοντας προς την τάφρο. Τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση; Συγκεκριμένα, πόσο γρήγορα θα φτάσουν στο τέλος της ράμπας μέσα στην τάφρο;

Να κατατάξετε τους τέσσερις σωλήνες κατά σειρά χρόνου άφιξης στο τέρμα της ράμπας, με τον ταχύτερο σωλήνα πρώτο.

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch7/q121.htm