Ερώτηση

Η φωτογραφία αριστερά, δείχνει έναν σωλήνα από αλουμίνιο κρεμασμένο κατακόρυφα και στα δεξιά τρείς κυλίνδρους που μπορούν να αφεθούν να κάνουν ελεύθερη πτώση μέσα από τον σωλήνα.

 

Ο κύλινδρος στο αριστερό μέρος της εικόνας είναι από Αλουμίνιο. Οι άλλοι δύο κύλινδροι απαρτίζονται από έξι μαγνήτες ο καθένας, (φωτεινότεροι δακτύλιοι), με μαγνητικά spacers μεταξύ των μαγνητών (σκοτεινότεροι δακτύλιοι). Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Το σετ μαγνητών στο κέντρο της εικόνας έχει τους ανόμοιους πόλους γειτονικούς: (NS-NS-NS-NS-NS-NS),  ενώ το σετ μαγνητών στο δεξιό μέρος της εικόνας έχει τους ομώνυμους πόλους γειτονικούς: NS-SN-NS-SN-NS-SN). Όταν οι κύλινδροι της φωτογραφίας αφεθούν να πέσουν μέσα στον σωλήνα του αλουμινίου, τότε θα φτάσουν στο έδαφος στον ίδιο χρόνο, ή σε διαφορετικούς χρόνους; Κατατάξτε τους κατά σειρά χρόνου καθόδου, με πρώτο αυτόν που θα φτάσει ταχύτερα.

Όταν οι κύλινδροι της δεξιάς εικόνας αφεθούν να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση μέσα στον σωλήνα του αλουμινίου, κατατάξτε τους κατά σειρά χρόνου καθόδου από τον ταχύτερο προς τον βραδύτερο.

·     (α) Κύλινδρος από αλουμίνιο.

·     (β) Κύλινδρος με τους ανόμοιους πόλους γειτονικούς (NS-NS-NS-NS-NS-NS).

·     (γ) Κύλινδρος με τους όμοιους πόλους γειτονικούς NS-SN-NS-SN-NS-SN).

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch7/q126.htm