Ερώτηση

Ο τροχός ενός ποδηλάτου είναι συνδεμένος και περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που φέρει χειρολαβές. Το ένα άκρο του άξονα κρατιέται από το χέρι μας για να θέτουμε τον τροχό σε περιστροφή, ενώ το άλλο άκρο είναι κρεμασμένο σε ένα κατακόρυφο άξονα (στύλο) όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Όταν κρατάμε τον άξονα του τροχού οριζόντιο, και κατόπιν τον αφήνουμε, αυτός πέφτει και μένει στη θέση που φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε video κάνοντας Click στη φωτογραφία.

Θέτουμε τον τροχό σε γρήγορη κίνηση κατά την ωρολογιακή κατεύθυνση, (όπως κοιτάμε την εικόνα) και τον απελευθερώνουμε από το χέρι μας. Τι θα συμβεί τότε;

Όταν ο τροχός περιστρέφεται ωρολογιακά και απελευθερωθεί τότε:

·     (α) Θα πέσει προς τα κάτω, όπως έγινε όταν δεν περιστρεφόταν.

·     (β) Θα παραμείνει στη θέση που απελευθερώθηκε.

·     (γ) Θα περιστρέφεται  γύρω από τον κατακόρυφο στύλο στην ωρολογιακή κατεύθυνση (όπως φαίνεται από πάνω).

·     (δ) Θα περιστρέφεται  γύρω από τον κατακόρυφο στύλο στην αντί-ωρολογιακή κατεύθυνση (όπως φαίνεται από πάνω).

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

 

Η. Γαβρίλης

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch5/q085.htm