Ερώτηση

Η φωτογραφία αριστερά δείχνει ένα ζευγάρι από χονδρά καλώδια που κρέμονται μεταξύ δυο πλαστικών στηριγμάτων. Το όλο σύστημα έχει τοποθετηθεί πάνω σε έναν overhead projector ώστε να μπορούν να τα βλέπουν μαθητές μιας τάξης. Στη δεξιά photo φαίνονται τα σύρματα στην οθόνη του overhead όταν δεν διαρρέονται από ρεύμα.

Η ερώτηση είναι πως θα συμπεριφερθούν τα δύο καλώδια, όταν συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα περάσει από αυτά. Τι θα συμβεί δηλαδή όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τα καλώδια είναι ομόρροπα (παράλληλα) ή αντίρροπα (αντιπαράλληλα).

Α) Όταν παράλληλα (ομόρροπα) ρεύματα διαρρέουν τα σύρματα τότε αυτά:

·     (α) Θα έλκονται.

·     (β) Θα απωθούνται.

·     (γ) Θα παραμείνουν ακίνητα.

Α) Όταν αντιπαράλληλα (αντίρροπα) ρεύματα διαρρέουν τα σύρματα τότε αυτά:

·     (α) Θα έλκονται.

·     (β) Θα απωθούνται.

·     (γ) Θα παραμείνουν ακίνητα.

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch15/q295.htm