Ερώτηση

Δύο παρόμοια σωληνοειδή που φαίνονται στις φωτογραφίες είναι συνδεμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε όταν πατάμε το διακόπτη και κλείνει κύκλωμα, το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει προς την ίδια κατεύθυνση και απ’ τα δύο σωληνοειδή.

Όταν πατήσουμε το διακόπτη και το ηλεκτρικό ρεύμα περάσει στην ίδια κατεύθυνση και από τα δύο σωληνοειδή τότε αυτά:

·     (α) Θα κινηθούν μακριά το ένα από το άλλο – θα απωθηθούν μεταξύ τους.

·     (β) Θα κινηθούν εγγύτερα το ένα προς το άλλο – θα υπάρξει έλξη μεταξύ τους.

·     (γ) Θα παραμείνουν ακίνητα.  

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch4/q063.htm