Ερώτηση

Στην εικόνα η νεαρή κυρία κρατάει στο αριστερό της χέρι, ένα ελαφρύ χάρτινο πιάτο σε ύψος 1m από το έδαφος. Στο άλλο χέρι κρατάει 4 συσσωματωμένα ίδια πιάτα (το ένα μέσα στο άλλο), και προβληματίζεται από ποιο ύψος πρέπει να αφήσει τα 4 πιάτα του δεξιού χεριού, συγχρόνως με το πιάτο του αριστερού χεριού, ώστε τα δύο σώματα να φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Η κοπέλα γνωρίζει ότι τα πιάτα αποκτούν πολύ γρήγορα την ορική ταχύτητα, σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της πτώσης.

c4-43a.gif

Εκκινώντας ταυτόχρονα και να φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος, το πιάτο του αριστερού χεριού (από 1m ύψος), με το συσσωμάτωμα των 4 πιάτων του δεξιού χεριού (από ύψος h), η κοπέλα πρέπει να αφήσει το συσσωμάτωμα από ύψος h:

Πατήστε εδώ για την απάντηση.