Ερώτηση

Η ερώτηση ασχολείται με μια πιο λεπτομερή εφαρμογή των επαγόμενων ρευμάτων.

Στα προηγούμενα video είδαμε ταλαντευόμενα φυσικά εκκρεμή από μέταλλα, ευρισκόμενα σε αιώρηση στο πεδίο ενός μαγνήτη, να υφίστανται απόσβεση της ταλάντωσης, λόγω των δινορευμάτων που αναπτύσσονται καθώς ο δίσκος περνά από το ισχυρό μαγνητικό πεδίο ενός πεταλοειδούς μαγνήτη.  

 

 

Κάποιες κατασκευές από διαφορετικούς μεταλλικούς (και μη μεταλλικούς) δίσκους με ποικιλόμορφες γεωμετρίες φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

 

 

Τα τέσσερα δείγματα δίσκων για φυσικά εκκρεμή που φαίνονται στις photo, είναι: (α) Ένας δίσκος από χαλκό-πάνω αριστερά. (β) Ένας διάτρητος δίσκος από χαλκό με «δάχτυλα» που δεν αγγίζουν μεταξύ τους-πάνω δεξιά. (γ) Ένας ξύλινος δίσκος-κάτω αριστερά. (δ) Ένας δίσκος από αλουμίνιο-κάτω δεξιά.

Η ερώτηση είναι: Πόσο γρήγορα θα αποσβεστεί η ταλάντωση των διαφόρων δίσκων, όταν αφήνονται από οριζόντια θέση να εκτελέσουν αιώρηση μέσα στους πόλους ενός πεταλοειδούς μαγνήτη.

Κατατάξετε τους δίσκους των photo, σύμφωνα με το χρόνο απόσβεσης της ταλάντωσης, από τον μεγαλύτερο χρόνο (πρώτο) προς τον μικρότερο χρόνο (τελευταίο).

(α) Συμπαγής χάλκινος δίσκος.

(β) Διάτρητος χάλκινος δίσκος με μη συνδεόμενα «δάχτυλα».

(γ) Συμπαγής ξύλινος δίσκος.

(δ) Συμπαγής δίσκος από αλουμίνιο.

Πατήστε εδώ για την απάντηση

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch7/q138.htm