Ερώτηση

Εδώ έχουμε μια διαφορετική εκδοχή σε σχέση με τα δινορεύματα που είδαμε στην προηγούμενη ερώτηση.

Διαθέτουμε δύο διαφορετικούς δακτυλίους. Έναν πλήρη χάλκινο δακτύλιο που εικονίζεται στη φωτογραφία αριστερά κάτω, και έναν μη πλήρη (διανοιγμένο) χάλκινο δακτύλιο σχήματος C που φαίνεται στη φωτογραφία δεξιά.

Σε ποιόν από τους δύο δακτυλίους η ταλάντωση θα αποσβεσθεί πιο γρήγορα, όταν αφεθούν από οριζόντια θέση να εκτελέσουν αιώρηση εντός μαγνητικού πεδίου;

Πατήστε Click εδώ για την απάντηση.

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch7/q137.htm