Ερώτηση

Ένα άδειο αλουμινένιο κουτί από αναψυκτικό, είναι κρεμασμένο με νήμα ακριβώς από πάνω από έναν πεταλοειδή μαγνήτη χωρίς να τον ακουμπά. Ο μαγνήτης είναι ακλόνητα στηριγμένος σε μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα. Συνεπώς όταν περιστρέφεται η πλατφόρμα, ο μαγνήτης περιστρέφεται κι’ αυτός ελεύθερα κάτω απ’ το αλουμινένιο κουτί χωρίς να το αγγίζει. Αυτή η πειραματική διάταξη φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Όταν ο μαγνήτης περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (ωρολογιακά) πως θα συμπεριφερθεί το άδειο αλουμινένιο κουτί του αναψυκτικού; Είναι γνωστό ότι το αλουμίνιο είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, δεν είναι όμως σιδηρομαγνητικό υλικό – δεν έλκεται ισχυρά από μαγνήτες.

·     (α) Το άδειο κουτί του αναψυκτικού θα περιστραφεί ωρολογιακά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

·     (β) Το άδειο κουτί του αναψυκτικού θα περιστραφεί αντί-ωρολογιακά (αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

·     (γ) Το άδειο κουτί του αναψυκτικού δεν θα περιστραφεί.

Πατήστε εδώ για την απάντηση.

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch18/q349.htmΑΑ