Ερώτηση

Μια δέσμη ηλεκτρονίων που κινείται από αριστερά προς τα δεξιά μέσα σε ένα σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRT-Cathode Ray Tube), γίνεται ορατή από μια οθόνη φθορισμού. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω αριστερή φωτογραφία και από πιο κοντά στη δεξιά φωτογραφία.

Ένας μεταλλικός αγωγός (σύρμα) είναι δεμένος στη «ράχη» του CRT και (όταν πατηθεί ο διακόπτης) αρχίζει διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα που έχει συμβατική φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στις photo ο διακόπτης είναι στο off.  

Τι θα συμβεί στη δέσμη των ηλεκτρονίων μόλις πατηθεί ο διακόπτης (στο on) και το ρεύμα αρχίσει να διαρρέει το σύρμα; Η δέσμη των ηλεκτρονίων θα υποστεί εκτροπή; Αν ναι σε ποια κατεύθυνση θα είναι η εκτροπή αυτή;

Όταν λοιπόν η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύρμα είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τότε η δέσμη των ηλεκτρονίων (η οποία επίσης κινείται από αριστερά προς τα δεξιά):

·     (α) Θα εκτραπεί προς τα πάνω.

·     (β) Θα εκτραπεί προς τα κάτω.

·     (γ) Θα εκτραπεί προς το μέσα μέρος της εικόνας (κάθετα στην εικόνα και προς τα μέσα).

·     (δ) Θα εκτραπεί προς το έξω μέρος της εικόνας (κάθετα στην εικόνα και προς τα έξω).

·     (ε) Δεν θα υποστεί εκτροπή.

Πατήστε εδώ για την απάντηση:

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch4/q068.htm