Ερώτηση

Ηλεκτρόνια εκπέμπονται κινούμενα από τα αριστερά προς τα δεξιά στη συσκευή του σωλήνα καθοδικών ακτίνων CRT (Cathode Ray Tube) που φαίνεται στην αριστερή φωτογραφία. Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά, περνούν από μια σχισμή ευθυγράμμισης και η δέσμη των e- γίνεται ορατή, όταν αυτά χτυπούν σε μια οθόνη φθορισμού, όπως φαίνεται καλύτερα από κοντά στη δεξιά φωτογραφία.

Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης θα κινηθεί κάθετα προς τη δέσμη των ηλεκτρονίων, με το Βόρειο πόλο του μαγνήτη να κατευθύνεται προς τον CRT. Η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι από τον αναγνώστη κάθετα στην οθόνη στο σημείο της δέσμης των e-. Τι θα συμβεί στη διαδρομή της δέσμης των ηλεκτρονίων καθώς ο ραβδοειδής μαγνήτης πλησιάζει τον CRT;

Η δέσμη των ηλεκτρονίων:

·     (α) Θα εκτραπεί προς τα πάνω.

·     (β) Θα εκτραπεί προς τα κάτω.

·     (γ) Θα εκτραπεί προς το μέσα μέρος της εικόνας (κάθετα στην εικόνα και προς τα μέσα).

·     (δ) Θα εκτραπεί προς το έξω μέρος της εικόνας (κάθετα στην εικόνα και προς τα έξω).

·     (ε) Δεν θα υποστεί εκτροπή.

Πατήστε εδώ για την απάντηση:

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch3/q058.htm