Ερώτηση

Στο σχήμα φαίνεται μια βαρκούλα σε ένα κλειστό ενυδρείο. Μέσα στη βάρκα έχουμε μια βαριά άγκυρα. Με δυο μαύρα stick μονωτικής ταινίας έχουμε «μαρκάρει» το επίπεδο της στάθμης του νερού, όσο η άγκυρα βρίσκεται μέσα στη βαρκούλα. Όλα αυτά που περιγράψαμε φαίνονται στη φωτογραφία.

Υποθέτουμε τώρα ότι κάποιος σηκώνει την «άγκυρα» και τη ρίχνει μέσα στο νερό.

Περιγράψτε τι θα συμβεί στο επίπεδο της στάθμης του νερού στη δεξαμενή όταν η «άγκυρα» της βαρκούλας ριχτεί μέσα στο νερό.

·     (α) Το επίπεδο της στάθμης του νερού θα είναι υψηλότερο.

·     (β) Το επίπεδο της στάθμης του νερού θα είναι χαμηλότερο.

·     (γ) Το επίπεδο της στάθμης του νερού θα παραμείνει ίδιο.

Πατήστε εδώ για την Απάντηση.

 

Πηγή:

https://physicslearning2.colorado.edu/QOTWSite/outreach/QOTW/arch1/q017.htm